item-img

リナシータ・サムライブレード

>

Item Lv:610 / 装備 Lv:90~

装備 class:

[ リナシータ・サムライブレード ] の製作レシピ

[ リナシータ・サムライブレード ] を素材に使用するアイテム

  • 対象が見つかりませんでした。

[ リナシータ・サムライブレード ] のショップ情報

  • 対象が見つかりませんでした。

[ リナシータ・サムライブレード ] を交換に必要とするショップ情報

  • 対象が見つかりませんでした。

[ リナシータ・サムライブレード ] の採集情報

  • 対象が見つかりませんでした。